Is-mijn-kind-nog-ten-laste

BEREKEN ONLINE OF UW KIND NOG TEN LASTE IS

BEREKEN ONLINE OF UW KIND NOG TEN LASTE IS
EN OF HET KIND BELASTINGEN MOET BETALEN

Deze gratis module wordt u ter beschikking gesteld door
www.ScheidingsConsulenten.be   |    www.ScheidenOnline.be   |    www.Familierecht.Vlaanderen

IS MIJN KIND NOG TEN LASTE / BETAALT HET BELASTINGEN

WAAROM IS DIT BELANGRIJK

Een kind dat nog 'ten laste' is biedt volgende voordelen:

  • Fiscale aftrek 'kinderen ten laste'
  • Vermindering onroerende voorheffing
  • Verhoging fiscale aftrek hypothecair krediet
  • Fiscale aftrek opvangkosten kinderen
  • Het behoud van kindergeld

Het is dus belangrijk om bij de bepaling van de hoogte van het onderhoudsgeld, na de indexatie van onderhoudsgeld of wanneer het kind een vakantiejob neemt, deze berekening uit te voeren.

INDEXATIE ONDERHOUDSBIJDRAGE

Het onderhoudsgeld wordt van rechtswege aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Wij stellen u gratis een handige indexatie tool ter beschikking.

indexatie berekenen.